יום רביעי, 20 במרץ 2013

מבחן מעבר דרגה טאקוונדו לקבוצת המתקדמים

אתמול התקיים מבחן חגורות לקבוצת המתקדמים
נבט עבר לקיופ 2
נפתלי עבר לקיופ 4
מזל טוב והמשך אימונים עצימים ומהנים!!!